Bestuur

Hoofdbestuur Naam E-mailadres
Secretaris Annemiek Menkveld-Zweers info@hengelosebc.nl
Penningmeester Nienke Onstenk penningmeester@hengelosebc.nl
Voorzitter Sander Massen info@hengelosebc.nl
Lid Mart de Kraker info@hengelosebc.nl
Lid Pascal Meenink info@hengelosebc.nl
Technische commissie Naam E-mailadres
Lid Mart de Kraker -
Lid Pascal Meenink -
Recreanten commissie Naam E-mailadres
Lid Judith Weustenenk -
Jeugdcommissie Naam E-mailadres
Lid Mart de Kraker -
Lid Aniek Leusink -
Kascontrole commissie Naam E-mailadres
Lid Agnes Winkelman -
Lid Alfred Zweers -
Lid Jan Groot Roessink -
Activiteitencommissie Naam E-mailadres
Lid Evert Brand -
Lid Maaike te Stroet -
Clubbladcommissie Naam E-mailadres
Lid Annemiek Menkveld-Zweers -
Lid Pascal Meenink -
Secretariaat Naam E-mailadres
Lid Annemiek Menkveld-Zweers info@hengelosebc.nl
Ledenadministratie Naam E-mailadres
Lid Nienke Onstenk penningmeester@hengelosebc.nl
Opmerking:
Aanmelden als lid voor 1 mei van het lopende jaar!
Afmelden voor 1 december van het lopende seizoen, anders worden bondskosten van het nieuwe jaar in rekening gebracht!
Afmelden voor 1 mei van het lopende seizoen voor het volgende seizoen!